SJÖKULTUR


Skjuta upp (coil down);

detsamma som att kvajla upp (om tågvirke etc).