SJÖKULTUR


Skjuta upp (coil down);

detsamma som att kvajla upp (om tågvirke etc).

Akterförtöjd (stern-fast);

förskeppet förankrat eller förtöjt vid boj och endast aktern in mot kaj e.d.

> Fler sjötermer som du behöver veta!