SJÖKULTUR


Skjuta upp (coil down);

detsamma som att kvajla upp (om tågvirke etc).

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!