SJÖKULTUR


Skralna (scant);

vinden vrider sig förligare, i för kursen ogynnsam riktning, blir skral. Motsatsen är att den rymmer.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!