SJÖKULTUR


Skränsa (to check);

även skräcka av nederl. shrikken, "glida/hoppa ur"; (bl.a.) att försiktigt slacka på en hårt spänd förtöjning.

Under däck;

dels "innertak" ombord, och dels inredning under väderdäck.

> Fler sjötermer som du behöver veta!