SJÖKULTUR


Skränsa (to check);

även skräcka av nederl. shrikken, "glida/hoppa ur"; (bl.a.) att försiktigt slacka på en hårt spänd förtöjning.

Sjörum (sea room);

fritt vatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!