SJÖKULTUR


Skränsa (to check);

även skräcka av nederl. shrikken, "glida/hoppa ur"; (bl.a.) att försiktigt slacka på en hårt spänd förtöjning.

Törna in (turn in);

antingen att avsluta arbetspasset/vakten eller att krypa till kojs.

> Fler sjötermer som du behöver veta!