SJÖKULTUR


Skriva namnet, skriva Sven Svensson;

styra dåligt (så att det kan avläsas i kölvattnet). Jfr Ostindiska girar

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!