SJÖKULTUR


Skriva namnet, skriva Sven Svensson;

styra dåligt (så att det kan avläsas i kölvattnet). Jfr Ostindiska girar

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!