SJÖKULTUR


Skrov (hull);

fartygets "kropp" bestående av bordläggning, skott och spant.

Lodskott;

resultatet av enstaka lodning.

> Fler sjötermer som du behöver veta!