SJÖKULTUR


Skrov (hull);

fartygets "kropp" bestående av bordläggning, skott och spant.

Väl bekomme;

hälsning vid inträde i mäss där måltid pågår.

> Fler sjötermer som du behöver veta!