SJÖKULTUR


Skrov (hull);

fartygets "kropp" bestående av bordläggning, skott och spant.

För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

> Fler sjötermer som du behöver veta!