SJÖKULTUR


Skrov (hull);

fartygets "kropp" bestående av bordläggning, skott och spant.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!