SJÖKULTUR


Skydrag (sea sprout);

virvelvind till havs till skillnad från tornado i land

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!