SJÖKULTUR


Skydrag (sea sprout);

virvelvind till havs till skillnad från tornado i land

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!