SJÖKULTUR


Skydrag (sea sprout);

virvelvind till havs till skillnad från tornado i land

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!