SJÖKULTUR


Slabbkista (slop chest);

av slops - 1500-talets moderiktiga knäbyxor, på svenska "pluderhosor" - som kom att beteckna sjömanskläder överhuvud taget, liksom kojpersedlar. The purser - den tidens steward eller "hökare" - öppnade vissa bestämda tider sin slop chest på fördäck, givetvis mot väl saltad kommission (se även cumshaw). I modern tid syftar slabbkistan mest på "hökarens" privata försäljning av varor såsom tandkräm, godsaker m.m. På senare decennier åsyftas även försäljning ur "fartygets förråd": tobak, läsk och alkoholhaltiga drycker.

Bestickföring (plotting the ship’s track);

att på sjökort lägga ut fartygets kurs, tillryggalagda distans och middags-position. Görs av vaktens styrman på "Kuskbocken".

> Fler sjötermer som du behöver veta!