SJÖKULTUR


Slacka (slack, slacken);

("slacka på springet") släppa efter. Av slack, det lösa. Jfr fira.

Bog (bow, "the eyes of the ship");

dels fartygets förskepp, dels riktning ut över fartygssidan för om tvärs, dvs kranbalksvis.

> Fler sjötermer som du behöver veta!