SJÖKULTUR


Slacka (slack, slacken);

("slacka på springet") släppa efter. Av slack, det lösa. Jfr fira.

Smörland (Cape Flyaway);

förefaller vara land i sikte, visar sig när man kommit närmare vara långsträckta moln, som plötsligt "smälter som smör".

> Fler sjötermer som du behöver veta!