SJÖKULTUR


Slacka (slack, slacken);

("slacka på springet") släppa efter. Av slack, det lösa. Jfr fira.

Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

> Fler sjötermer som du behöver veta!