SJÖKULTUR


Slag (bilge);

fartygsskrovets rundning mellan sida och botten. Därav slagvatten (bilge water).

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!