SJÖKULTUR


Slag (bilge);

fartygsskrovets rundning mellan sida och botten. Därav slagvatten (bilge water).

Surra (lash, av nederl. sjoeren);

med tåg tajta lasten etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!