SJÖKULTUR


Slag (bilge);

fartygsskrovets rundning mellan sida och botten. Därav slagvatten (bilge water).

Sjörum (sea room);

fritt vatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!