SJÖKULTUR


Slag (bilge);

fartygsskrovets rundning mellan sida och botten. Därav slagvatten (bilge water).

Svälja ankaret;

gå iland för gott.

> Fler sjötermer som du behöver veta!