SJÖKULTUR


Slag (bilge);

fartygsskrovets rundning mellan sida och botten. Därav slagvatten (bilge water).

Boms;

envetna tiggare, även om snyltbenägna kollegor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!