SJÖKULTUR


Slag (bilge);

fartygsskrovets rundning mellan sida och botten. Därav slagvatten (bilge water).

Fallrep (gangway);

eg. det tåg som hänger till skydd längs sidorna vid äntring av...

> Fler sjötermer som du behöver veta!