SJÖKULTUR


Slag (bilge);

fartygsskrovets rundning mellan sida och botten. Därav slagvatten (bilge water).

Väl bekomme;

hälsning vid inträde i mäss där måltid pågår.

> Fler sjötermer som du behöver veta!