SJÖKULTUR


Slagsida;

är ett skepp lutar

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!