SJÖKULTUR


Sling;

den mängd gods som kan tas i ett enda hiv, dvs lyft.

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!