SJÖKULTUR


Sling;

den mängd gods som kan tas i ett enda hiv, dvs lyft.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!