SJÖKULTUR


Sling;

den mängd gods som kan tas i ett enda hiv, dvs lyft.

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!