SJÖKULTUR


Slingra (pitch and roll);

när fartyget stampar och rullar samtidigt, rör sig våldsamt i både längd- och sidled.

Gös (jack);

flagg i fören, på handelsfartyg rederiflaggen eller en flagg med hemortens stadsvapen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!