SJÖKULTUR


Slingra (pitch and roll);

när fartyget stampar och rullar samtidigt, rör sig våldsamt i både längd- och sidled.

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!