SJÖKULTUR


Smäcker(t) (via da. smækker av lågty. smekker);

smal(t) och fin(t) (t.ex.tågvirke).

Blindskär (sunken rock);

stengrund som ligger så pass djupt, att vattnet först vid hög sjö bryter över det.

> Fler sjötermer som du behöver veta!