SJÖKULTUR


Smörland (Cape Flyaway);

förefaller vara land i sikte, visar sig när man kommit närmare vara långsträckta moln, som plötsligt "smälter som smör".

Sjögång (high sea);

den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.

> Fler sjötermer som du behöver veta!