SJÖKULTUR


Smörland (Cape Flyaway);

förefaller vara land i sikte, visar sig när man kommit närmare vara långsträckta moln, som plötsligt "smälter som smör".

Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!