SJÖKULTUR


Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!