SJÖKULTUR


Solsegel;

det enda segel som det i gynnsamma lägen kan bli aktuellt för dagens yrkessjöman att sätta. Se Sun(n)tält.

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!