SJÖKULTUR


Sotänglar (även black gang/squadron, "svarta roten", eller bilge rats, "slagråttor");

gammalt öknamn på maskinmanskap. Syftar egentligen på eldare och lämpare som hanterade stenkol och fick hudfärg därefter. De kunde kontra med att kalla sina trätobröder på styrbordssidan deck apes eller swab jockeys (syftande på svabba däck).

Fyllenät (gangway/safety net);

skyddsnät mellan fallrep, skrov och kajkant.

> Fler sjötermer som du behöver veta!