SJÖKULTUR


Spant (frame, av lågty/nederl. spant);

fartygets "revben".

Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

> Fler sjötermer som du behöver veta!