SJÖKULTUR


Spant (frame, av lågty/nederl. spant);

fartygets "revben".

För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

> Fler sjötermer som du behöver veta!