SJÖKULTUR


Spant (frame, av lågty/nederl. spant);

fartygets "revben".

Fyllenät (gangway/safety net);

skyddsnät mellan fallrep, skrov och kajkant.

> Fler sjötermer som du behöver veta!