SJÖKULTUR


Spant (frame, av lågty/nederl. spant);

fartygets "revben".

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!