SJÖKULTUR


Spantad för traden;

(skämtsamt) klara av el. vara rätt man för något.

Fyllenät (gangway/safety net);

skyddsnät mellan fallrep, skrov och kajkant.

> Fler sjötermer som du behöver veta!