SJÖKULTUR


Spantad för traden;

(skämtsamt) klara av el. vara rätt man för något.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!