SJÖKULTUR


Spantad för traden;

(skämtsamt) klara av el. vara rätt man för något.