SJÖKULTUR


Spantad för traden;

(skämtsamt) klara av el. vara rätt man för något.

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!