SJÖKULTUR


Spantad för traden;

(skämtsamt) klara av el. vara rätt man för något.

Femöres-Line;

Gorthon Line (rederiets tidigare logotyp erinrade om gamla femöringar)

> Fler sjötermer som du behöver veta!