SJÖKULTUR


Spidbåt;

landbåt (i trafik mellan fartyg på redden och landbacken), av andra än sjömännen understundom kallad "barkass".

Mi no sávè;

pidgin eller sjömanstranspiranto, "jag vet inte".

> Fler sjötermer som du behöver veta!