SJÖKULTUR


Spidbåt;

landbåt (i trafik mellan fartyg på redden och landbacken), av andra än sjömännen understundom kallad "barkass".

Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!