SJÖKULTUR


Spidbåt;

landbåt (i trafik mellan fartyg på redden och landbacken), av andra än sjömännen understundom kallad "barkass".

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!