SJÖKULTUR


Splejsa, splitsa (splice);

förena exempelvis två tampar med varandra. Även att dela kostnaden för något.

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!