SJÖKULTUR


Splejsa, splitsa (splice);

förena exempelvis två tampar med varandra. Även att dela kostnaden för något.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!