SJÖKULTUR


Splejsa, splitsa (splice);

förena exempelvis två tampar med varandra. Även att dela kostnaden för något.

Lägervall, ligga i;

hjälplöst driva mot land på läsidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!