SJÖKULTUR


Splejsa, splitsa (splice);

förena exempelvis två tampar med varandra. Även att dela kostnaden för något.

Katamaran;

tvekölat flytetyg, av tamilska katta ("knyta ihop") och maram ("trä"), ursprungligen par av timmerstockar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!