SJÖKULTUR


Splejsa, splitsa (splice);

förena exempelvis två tampar med varandra. Även att dela kostnaden för något.

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!