SJÖKULTUR


Spring;

förlig förtöjning akterifrån och motsvarande förifrån.

Gnisten, "gnistan", "lokalt" inom salig Johnson Line "fistan" ("sparkie", "sparks");

akut utrotningshotade sjömansarten radiotelegrafist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!