SJÖKULTUR


Spring;

förlig förtöjning akterifrån och motsvarande förifrån.

Sjögång (high sea);

den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.

> Fler sjötermer som du behöver veta!