SJÖKULTUR


Stå i båten;

syftar på den tid man är påmönstrad.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!