SJÖKULTUR


Stampa (pitch);

om fartygets rörelser i grov sjö för ifrån - duvning med fören och sättning med aktern.

För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

> Fler sjötermer som du behöver veta!