SJÖKULTUR


Stampa (pitch);

om fartygets rörelser i grov sjö för ifrån - duvning med fören och sättning med aktern.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!