SJÖKULTUR


Stampa (pitch);

om fartygets rörelser i grov sjö för ifrån - duvning med fören och sättning med aktern.

Katamaran;

tvekölat flytetyg, av tamilska katta ("knyta ihop") och maram ("trä"), ursprungligen par av timmerstockar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!