SJÖKULTUR


Stampa (pitch);

om fartygets rörelser i grov sjö för ifrån - duvning med fören och sättning med aktern.

Kutym (betydligt vanligare till sjöss än på landbacken);

sederegler sjömännen emellan, "stajl".

> Fler sjötermer som du behöver veta!