SJÖKULTUR


Stampa (pitch);

om fartygets rörelser i grov sjö för ifrån - duvning med fören och sättning med aktern.

Tonnagerum, -lucka (tonnage hatch);

aktersta luckan som på vissa fartygstyper tillkom som en mätteknisk finess. Hade dock även praktisk betydelse. Via den kom man in i de vanliga lastrummen utan att behöva lucka av dessa.

> Fler sjötermer som du behöver veta!