SJÖKULTUR


Stämpla (support, sustain, tomming);

stötta eller fixera last för att hålla den på plats.

Blindskär (sunken rock);

stengrund som ligger så pass djupt, att vattnet först vid hög sjö bryter över det.

> Fler sjötermer som du behöver veta!