SJÖKULTUR


Stand by;

att vara beredd (ifall något som kräver ens insats skulle inträffa).

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!