SJÖKULTUR


Stand by;

att vara beredd (ifall något som kräver ens insats skulle inträffa).