SJÖKULTUR


Stand by;

att vara beredd (ifall något som kräver ens insats skulle inträffa).

Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!