SJÖKULTUR


Stand by;

att vara beredd (ifall något som kräver ens insats skulle inträffa).

Svälja ankaret;

gå iland för gott.

> Fler sjötermer som du behöver veta!