SJÖKULTUR


Stand by;

att vara beredd (ifall något som kräver ens insats skulle inträffa).

Hälen, ligga på (av heel el. sole piece, akterns nedersta del);

om fartyg som ligger djupt med häcken.

> Fler sjötermer som du behöver veta!