SJÖKULTUR


Stand by;

att vara beredd (ifall något som kräver ens insats skulle inträffa).

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!