SJÖKULTUR


Stand by;

att vara beredd (ifall något som kräver ens insats skulle inträffa).

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!