SJÖKULTUR


Ståndet;

skillnaden mellan verklig GMT/UTC och den tid som bryggans kronometer utvisar. Viktig för positionsbestämningen. Noterades dagligen (med hjälp av tidssignal på radio) av gnisten, som kunde få frågan "hur är det med ståndet i dag?".

Lägervall, ligga i;

hjälplöst driva mot land på läsidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!