SJÖKULTUR


Stäv, förstäv (stem);

fartygets "näsa". Därav stäva om gång föröver.

Redlös (disabled), driva redlöst (to be adrift);

om fartyg utom all kontroll. Jfr Stagad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!