SJÖKULTUR


Stäv, förstäv (stem);

fartygets "näsa". Därav stäva om gång föröver.

Kap;

avser oftast Godahoppsudden.

> Fler sjötermer som du behöver veta!