SJÖKULTUR


Stäv, förstäv (stem);

fartygets "näsa". Därav stäva om gång föröver.

Fallrep (gangway);

eg. det tåg som hänger till skydd längs sidorna vid äntring av...

> Fler sjötermer som du behöver veta!