SJÖKULTUR


Stäv, förstäv (stem);

fartygets "näsa". Därav stäva om gång föröver.

Tonnagerum, -lucka (tonnage hatch);

aktersta luckan som på vissa fartygstyper tillkom som en mätteknisk finess. Hade dock även praktisk betydelse. Via den kom man in i de vanliga lastrummen utan att behöva lucka av dessa.

> Fler sjötermer som du behöver veta!