SJÖKULTUR


Stäv, förstäv (stem);

fartygets "näsa". Därav stäva om gång föröver.

I land (vara) (to be ashore);

markerar belägenhet, medan...

> Fler sjötermer som du behöver veta!