SJÖKULTUR


Stäv, förstäv (stem);

fartygets "näsa". Därav stäva om gång föröver.

Oskar, Hytt-;

hyttstädare

> Fler sjötermer som du behöver veta!