SJÖKULTUR


Stek (ofta bend om det är med en annan tågända och hitch om det är med annat föremål;

av lågty/nederl. steek); tillfällig fastgöring av en tågända. (kommissens råbandsknop anses egentligen vara ett stek.)

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!