SJÖKULTUR


Stiltje (calm);

vindstilla, bleke. Att bli hindrad av stiltje heter på eng. to be becalmed.

Ankarspel (windlass);

slags hiss- och draganordning på backen för fällning och hivning av ankaret. Jfr capstan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!