SJÖKULTUR


Stiltje (calm);

vindstilla, bleke. Att bli hindrad av stiltje heter på eng. to be becalmed.

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!