SJÖKULTUR


Stiltje (calm);

vindstilla, bleke. Att bli hindrad av stiltje heter på eng. to be becalmed.

För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

> Fler sjötermer som du behöver veta!