SJÖKULTUR


Stimma (steam);

äldre tvättmetod till sjöss. De smutsiga kläderna lades i blöt i en pyts med vatten och ett par nävar med tvättmedel. Efter ett par dagar (på värmen något tidigare) var det dags att ’stimma’ plaggen med hjälp av ett på värmeelementen monterat ångrör med avstängningskik. Pytsen placerades så att ångröret kom under vattenytan, varefter stimmet släpptes på. På så vis koktes plaggen, varpå de sköljdes i färskvatten.

Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

> Fler sjötermer som du behöver veta!