SJÖKULTUR


Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

Svälja ankaret;

gå iland för gott.

> Fler sjötermer som du behöver veta!