SJÖKULTUR


Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!