SJÖKULTUR


Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!