SJÖKULTUR


Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!