SJÖKULTUR


Stormsoppa;

tjock grönsaks- eller köttsoppa som inte skvätter omkring när Sjöberg i igång.

Bestickföring (plotting the ship’s track);

att på sjökort lägga ut fartygets kurs, tillryggalagda distans och middags-position. Görs av vaktens styrman på "Kuskbocken".

> Fler sjötermer som du behöver veta!