SJÖKULTUR


Stowaway;

fripassagerare.

Kullajänke;

sjöman inom Helsingborgs- och Höganäsrederier.

> Fler sjötermer som du behöver veta!