SJÖKULTUR


Stowaway;

fripassagerare.

Béting (bitt);

se pollare.

> Fler sjötermer som du behöver veta!