SJÖKULTUR


Stowaway;

fripassagerare.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!