SJÖKULTUR


Strongbox, strongroom;

"kassavalvs"-lastrum för förvaring av värdefullt gods.

Roder, ror (helm, rudder, av lågty. rôder, "roddredskap");

fartygets styrinrättning.

> Fler sjötermer som du behöver veta!