SJÖKULTUR


Stuert (chief steward);

ekonomiföreståndare, bas över intendenturavdelningen, nu ersatt av kockstuert. (Ordet kommer av steward eller sty ward, som egentligen betyder "en som vaktar svinstian"). Jfr Hökare, Slabbkista.

Liverpool, see you in...;

"Kanske ses vi igen någonstans."

> Fler sjötermer som du behöver veta!