SJÖKULTUR


Stuvare (chief stevedore, av lågty. stuwen, "packa");

sköter på redarens/befraktarens uppdrag stuvning av lasten ombord samt organiserar lastning och lossning. Avser således stuveribolaget och dess ledning men används ofta som benämning på stuveri- eller hamnarbetaren. Jfr sjåare.

Måsaspanare;

"Fönstertittare" på skånska.

> Fler sjötermer som du behöver veta!