SJÖKULTUR


Styrhytt (wheelhouse);

används ofta som synonym till bryggan.

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!