SJÖKULTUR


Styrhytt (wheelhouse);

används ofta som synonym till bryggan.

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!