SJÖKULTUR


Styrhytt (wheelhouse);

används ofta som synonym till bryggan.

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!