SJÖKULTUR


Sundet;

avser oftast Öresund.

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!