SJÖKULTUR


Sun(n)tält, -segel (awning);

soltält av segelduk spänt över fartygsdäck.

Lägervall, ligga i;

hjälplöst driva mot land på läsidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!