SJÖKULTUR


Sun(n)tält, -segel (awning);

soltält av segelduk spänt över fartygsdäck.

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!