SJÖKULTUR


Sun(n)tält, -segel (awning);

soltält av segelduk spänt över fartygsdäck.

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!