SJÖKULTUR


Surra (lash, av nederl. sjoeren);

med tåg tajta lasten etc.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!