SJÖKULTUR


Surra (lash, av nederl. sjoeren);

med tåg tajta lasten etc.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!