SJÖKULTUR


Surra (lash, av nederl. sjoeren);

med tåg tajta lasten etc.

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!