SJÖKULTUR


Svaja (swing);

fartyg som till ankars rör sig för väder och vind är på svaj.