SJÖKULTUR


Svaja (swing);

fartyg som till ankars rör sig för väder och vind är på svaj.

Roder, ror (helm, rudder, av lågty. rôder, "roddredskap");

fartygets styrinrättning.

> Fler sjötermer som du behöver veta!