SJÖKULTUR


Svaja (swing);

fartyg som till ankars rör sig för väder och vind är på svaj.

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!