SJÖKULTUR


Svallvågskontroll;

förslag till namn på den "backspegel" som ofta sitter på ömse sidor av bryggan på mindre skärgårdsbåtar etc. Både back och (akter)spegel är ju redan "upptagna" i sjöspråket.

Runna (to run);

leda, ansvara för något.

> Fler sjötermer som du behöver veta!