SJÖKULTUR


Svanhals (goose-neck ventilator);

ventilationsrör på däck, böjt 180° för att förhindra att vatten tränger in.

Bestickföring (plotting the ship’s track);

att på sjökort lägga ut fartygets kurs, tillryggalagda distans och middags-position. Görs av vaktens styrman på "Kuskbocken".

> Fler sjötermer som du behöver veta!