SJÖKULTUR


Svår;

om företeelse som är stor, grov, tung (samt om sjön, heavy sea, och slagsida, heavy list).

Roder, ror (helm, rudder, av lågty. rôder, "roddredskap");

fartygets styrinrättning.

> Fler sjötermer som du behöver veta!