SJÖKULTUR


Svår;

om företeelse som är stor, grov, tung (samt om sjön, heavy sea, och slagsida, heavy list).

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!