SJÖKULTUR


Svår;

om företeelse som är stor, grov, tung (samt om sjön, heavy sea, och slagsida, heavy list).

Förfara (fleet; av ty. verfahren);

flytta på något för att det skall kunna användas, t.ex. förfara en talja.

> Fler sjötermer som du behöver veta!