SJÖKULTUR


Svår;

om företeelse som är stor, grov, tung (samt om sjön, heavy sea, och slagsida, heavy list).