SJÖKULTUR


Svår;

om företeelse som är stor, grov, tung (samt om sjön, heavy sea, och slagsida, heavy list).

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!