SJÖKULTUR


Sveakasse;

ett fartyg tillhörande Stockholms Rederi AB Svea.

Förlisa (to be lost, to be shipwrecked, to founder; av lågty. Vorlisen, "gå förlorad");

gå under, gå i kvav.

> Fler sjötermer som du behöver veta!