SJÖKULTUR


Sveakasse;

ett fartyg tillhörande Stockholms Rederi AB Svea.

Bunkra;

skaffa ombord fartygets drivmedel. Även lite på skämt om att anskaffa ädla drycker. Jfr Koj.

> Fler sjötermer som du behöver veta!