SJÖKULTUR


Sveakasse;

ett fartyg tillhörande Stockholms Rederi AB Svea.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!