SJÖKULTUR


Sveakasse;

ett fartyg tillhörande Stockholms Rederi AB Svea.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!