SJÖKULTUR


Tackel (tackle);

enkel "hissanordning, se talja.