SJÖKULTUR


Tackel (tackle);

enkel "hissanordning, se talja.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!