SJÖKULTUR


Tackel (tackle);

enkel "hissanordning, se talja.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!