SJÖKULTUR


Tåg, -virke (cordage);

samlingsterm för rep, linor, trossar etc.

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!