SJÖKULTUR


Tåg, -virke (cordage);

samlingsterm för rep, linor, trossar etc.

Plåtkossan;

apparat/kärl för framställning av av mjölk (med mjölkpulver och vatten som ingredienser).

> Fler sjötermer som du behöver veta!