SJÖKULTUR


Tåg, -virke (cordage);

samlingsterm för rep, linor, trossar etc.

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!