SJÖKULTUR


Tamp (rope’s end);

av holl. tamp, egentligen yttersta ändan av lina etc (betecknar numera ofta hela linan).

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!