SJÖKULTUR


Tamp (rope’s end);

av holl. tamp, egentligen yttersta ändan av lina etc (betecknar numera ofta hela linan).

Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!