SJÖKULTUR


Tamp (rope’s end);

av holl. tamp, egentligen yttersta ändan av lina etc (betecknar numera ofta hela linan).

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!