SJÖKULTUR


Tamp (rope’s end);

av holl. tamp, egentligen yttersta ändan av lina etc (betecknar numera ofta hela linan).

Förlisa (to be lost, to be shipwrecked, to founder; av lågty. Vorlisen, "gå förlorad");

gå under, gå i kvav.

> Fler sjötermer som du behöver veta!