SJÖKULTUR


Tankfnatt;

labilt psykiskt tillstånd, maritim "lappsjuka". Jfr calenture.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!