SJÖKULTUR


Tankfnatt;

labilt psykiskt tillstånd, maritim "lappsjuka". Jfr calenture.

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!